องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.nong-namsai.go.th

 
 
สป.สช ตำบล


แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส

    รายละเอียดข่าว

คำสั่งที่่่ 94 / 2563  ลงวันที่่่ 1 เมษายน 2563  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส 

    เอกสารประกอบ

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 เม.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองน้ำใส