องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.nong-namsai.go.th

 
 
สป.สช ตำบล


โครงการตรวจคัดกรองจอประสาทตาในผู้ป่วยโรคเบาหวาน (DM) ปีงบประมาณ 2563

    รายละเอียดข่าว

โครงการตรวจคัดกรองจอประสาทตาในผู้ป่วยโรคเบาหวาน (DM) ปีงบประมาณ 2563 ในวันที่่่ 13 มีนาคม 2563 ณ โรงพยาบาลวัฒนานคร (แพทย์แผนไทย)

    เอกสารประกอบ โครงการตรวจคัดกรองจอประสาทตาในผู้ป่วยโรคเบาหวาน (DM) ปีงบประมาณ 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 พ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองน้ำใส