องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.nong-namsai.go.th

 
 
การบริหารงานบุคคล


ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ จริยธรรมของข้าราชการ และ การส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการรักษาวินัย

    รายละเอียดข่าว

ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับจริยธรรมของข้าราชการ และการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการรักษาวินัย 
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส 

    เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ จริยธรรมของข้าราชการ และ การส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการรักษาวินัย
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ส.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองน้ำใส