องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.nong-namsai.go.th

 
 
การบริหารงานบุคคล


ประกาศ การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติของพนักงานส่วนตำบล

    รายละเอียดข่าว

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส เรื่อง กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล ประกาศ ณ วันที่่ 4 พฤษภาคม 2564 

    เอกสารประกอบ

ประกาศ การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติของพนักงานส่วนตำบล
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 พ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองน้ำใส