องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.nong-namsai.go.th

 
 
การควบคุมภายใน


รายงานการติดตามผลการปฏิบัติการควบคุมภายในตามพระราชบัญญัิวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 ประจำปีงบประมาณ 2564

    รายละเอียดข่าว

รายงานการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการควบคุมภายในตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ประจำปีงบประมาณ 2564    เอกสารประกอบ รายงานการติดตามผลการปฏิบัติการควบคุมภายในตามพระราชบัญญัิวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 ประจำปีงบประมาณ 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 มี.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองน้ำใส