องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.nong-namsai.go.th

 
 
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน


หนังสือ ขอเชิญประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เพิ่มเติม ฉบับที่่ 4 ครั้งที่่ 1 พ.ศ. 2565

    รายละเอียดข่าว

หนังสือ ขอเชิญประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เพิ่มเติม ฉบับที่่ 4 ครั้งที่่ 1 พ.ศ. 2565

วันที่่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.0 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส    เอกสารประกอบ

หนังสือ ขอเชิญประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เพิ่มเติม ฉบับที่่ 4 ครั้งที่่ 1 พ.ศ. 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 ก.พ. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองน้ำใส