องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.nong-namsai.go.th

 
 
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต


รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565ของ องค์การบริาหารส่วนตำบลหนองน้ำใส รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

    รายละเอียดข่าว

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565ของ องค์การบริาหารส่วนตำบลหนองน้ำใส รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)    เอกสารประกอบ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565ของ องค์การบริาหารส่วนตำบลหนองน้ำใส รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองน้ำใส