องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.nong-namsai.go.th

 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ


สถิติการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน ) เดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565

    รายละเอียดข่าว

สถิติการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน ) เดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565    เอกสารประกอบ สถิติการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน ) เดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองน้ำใส