องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.nong-namsai.go.th

 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ


สถิติการให้บริการการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน) เดือน ตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565

    รายละเอียดข่าว

สถิติการให้บริการการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน) เดือน ตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565    เอกสารประกอบ สถิติการให้บริการการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน) เดือน ตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองน้ำใส