องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.nong-namsai.go.th

 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ


สถิติการให้บริการ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) เดือน ตุลาคม 2564 - เดือน มีนาคม 2565

    รายละเอียดข่าว

สถิติการให้บริการ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) เดือน ตุลาคม 2564 - เดือน มีนาคม 2565    เอกสารประกอบ สถิติการให้บริการ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) เดือน ตุลาคม 2564 - เดือน มีนาคม 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองน้ำใส