องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.nong-namsai.go.th

 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ


สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ จำนวน 15 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) เดือนตุลาคม 2564 - เดือน มีนาคม 2565

    รายละเอียดข่าว

สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ จำนวน 15 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) เดือนตุลาคม 2564 - เดือน มีนาคม 2565    เอกสารประกอบ สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ จำนวน 15 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) เดือนตุลาคม 2564 - เดือน มีนาคม 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองน้ำใส