องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.nong-namsai.go.th

 
 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส


รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนอน้ำใส เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกาศ ณ วันที่่ 21 ตุลาคม 2565    เอกสารประกอบ

รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองน้ำใส