องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.nong-namsai.go.th

 
 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส


ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นพนักงานจ้างประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ

    รายละเอียดข่าว

 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นพนักงานจ้างประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ประกาศ ณ วันที่่ 3 พฤศจิกายน 2565



    เอกสารประกอบ ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นพนักงานจ้างประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 พ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองน้ำใส