องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.nong-namsai.go.th

 
 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส


ประกาศ เจตนารมย์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส เรื่อง เจตนารมย์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกาศ ณ วันที่ 6 มกราคม 2565    เอกสารประกอบ ประกาศ เจตนารมย์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองน้ำใส