องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nong-namsai.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระทายน้ำ หมู่ที่ 1บ้านหนองเรือ ตำบลหนองน้ำใส โดย วิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 เม.ย. 2561 ]249
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3บ้านหนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใส [ 23 เม.ย. 2561 ]261
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านทางโค้ง ตำบลหนองน้ำใส [ 23 เม.ย. 2561 ]224
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ตหมู่ที่ 6 บ้านเนินสะอาด ตำบลหนองน้ำใส โดยเฉพาะเจาะจง [ 4 มี.ค. 2561 ]255
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 10 บ้านเนินเหล่า ตำบลหนองน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.พ. 2561 ]246
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 7 บ้านซับน้ำบุ้น ตำบลหนองน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.พ. 2561 ]229
7 ประกาศสอบราคาจ้าง ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 [ 12 ก.พ. 2559 ]407
8 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล ม. 2 ตำบลหนองนำ้ใส [ 12 ก.พ. 2559 ]391
9 ราคากลางโครงการก่อสร้างประปาแบบหอถังสูงทรงแซมเปญ ม. 10 ตำบลหนองนำ้ใส [ 12 ก.พ. 2559 ]388
10 ประกาศสอราคาจ้าง [ 16 ต.ค. 2558 ]437
 
หน้า 1|2