องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nong-namsai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ แจ้งการปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส [ 20 เม.ย. 2564 ]1
2 หนังสือ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วิธีการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 7 เม.ย. 2564 ]7
3 สถิติการให้บริการการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]11
4 ขอส่งประกาศรับสมัครสอบเพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองนำ้ใส [ 30 มี.ค. 2564 ]12
5 การประชาสัมพันธ์และยืนยันผู้ประกอบการ ร้านค้า บริการรายย่อน ในการลงทะเบียนเราชนะ [ 10 มี.ค. 2564 ]10
6 การช่วยเหลือผู้สุงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากโครงการเราชนะ [ 8 มี.ค. 2564 ]11
7 รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 ธ.ค. 2563 ]10
8 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ครั้งที่่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]11
9 ประกาศ เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ / เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 3 ก.ย. 2563 ]11
10 ประกาศ เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ / เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ค่ะ [ 3 ก.ย. 2563 ]10
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20