องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nong-namsai.go.th
 
 
รายงานการคลัง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานประมาณรายการรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 26 มี.ค. 2564 ]8
2 รายงานประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 26 มี.ค. 2564 ]9
3 รายงานการเงิน ณ วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 9 ต.ค. 2561 ]271
4 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรับ [ 30 ก.ย. 2561 ]236
5 บันทึก กองช่าง เรื่อง การส่งแผนการใช้จ่ายเงินประจำไตรมาสที่ 4 [ 27 ก.ย. 2561 ]156
6 บันทึก กองคลัง เรื่อง การรายงานการใช้จ่ายเงินประจำไตรมาสที่ 4 [ 27 ก.ย. 2561 ]155
7 บันทึก กองการศึกษา เรื่อง การส่งแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 4 [ 26 ก.ย. 2561 ]154
8 บันทึก สำนักปลัด เรื่อง การส่งแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาที่ 4 [ 25 ก.ย. 2561 ]169
9 บันทึกกองคลัง เรื่อ่ง รายงานแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3 [ 5 ก.ค. 2561 ]169
10 บันทึกกองการศึกษา เรื่อง การส่งแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3 [ 29 มิ.ย. 2561 ]148
 
หน้า 1|2|3