องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nong-namsai.go.th
 
 
ราคากลาง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ราคากลางโครงการปรับปรุงหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนำ้ใส [ 21 มี.ค. 2561 ]288
2 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล ม. 6 ตำบลหนองนำ้ใส [ 28 ก.พ. 2561 ]289
3 ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 10 บ้านเนินเหล่า ตำบลหนองน้ำใส [ 13 ก.พ. 2561 ]324
4 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านซับนำ้บุ้น ตำบลหนองน้ำใส [ 12 ก.พ. 2561 ]297
5 ราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๗ บ้านซับน้ำบุ้น ตำบลหนองน้ำใส [ 9 ก.พ. 2561 ]299
6 ราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6 บ้านเนินสะอาด ตำบลหนองน้ำใส [ 29 ม.ค. 2561 ]278
7 ราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 10 บ้านเนินเหล่า ตำบลหนองน้ำใส [ 4 ม.ค. 2561 ]306
8 ราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 7 บ้านซับน้ำบุ้น ตำบลหนองน้ำใส [ 25 ธ.ค. 2560 ]300
9 ราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 บ้านซับนกแก้ว ตำบลหนองน้ำใส [ 20 ธ.ค. 2560 ]288
10 ราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส หมู่ที่ 4 บ้านซับเม็ก ตำบลหนองน้ำใส [ 18 ธ.ค. 2560 ]296
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9