องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nong-namsai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ราคากลาง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านทางโค้ง ตำบลหนองน้ำใส [ 24 ก.ค. 2560 ]232
2 ราคากลางโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซับนกแก้ว หมู่ที่ 5 บ้านซับนกแก้ว ตำบลหนองน้ำใส [ 11 ก.ค. 2560 ]286
3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 3 บ้านหนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใส จากบ้านนางไหล - บ้านนายสมร [ 27 มิ.ย. 2560 ]245
4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 3 บ้านหนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใส จากบ้านนายชาญชัย - บ้านนายทองสุข [ 27 มิ.ย. 2560 ]229
5 ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ ม 3 บ้านหนองนำ้ใส [ 19 มิ.ย. 2560 ]227
6 ราคากลางโครงการปรับปรุงที่สาธารณะ หมู่ที่ 5 บ้านซับนกแก้ว ตำบลหนองน้ำใส [ 14 มิ.ย. 2560 ]253
7 ราคากลางโครงการขุดร่องระบายน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านหนองน้ำใส (เร่งด่วน) ตำบลหนองน้ำใส [ 23 พ.ค. 2560 ]224
8 ราคากลางโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ที่ 5 บ้านซับนกแก้ว ตำบลหนองน้ำใส [ 23 พ.ค. 2560 ]253
9 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านทางโค้ง ตำบลหนองน้ำใส [ 15 พ.ค. 2560 ]216
10 ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1 บ้านหนองเรือ ตำบลหนองน้ำใส [ 15 พ.ค. 2560 ]228
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9