องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nong-namsai.go.th
 
 
ราคากลาง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านหนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใส [ 24 ก.ค. 2560 ]294
2 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านทางโค้ง ตำบลหนองน้ำใส [ 24 ก.ค. 2560 ]295
3 ราคากลางโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซับนกแก้ว หมู่ที่ 5 บ้านซับนกแก้ว ตำบลหนองน้ำใส [ 11 ก.ค. 2560 ]372
4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 3 บ้านหนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใส จากบ้านนางไหล - บ้านนายสมร [ 27 มิ.ย. 2560 ]310
5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 3 บ้านหนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใส จากบ้านนายชาญชัย - บ้านนายทองสุข [ 27 มิ.ย. 2560 ]289
6 ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ ม 3 บ้านหนองนำ้ใส [ 19 มิ.ย. 2560 ]289
7 ราคากลางโครงการปรับปรุงที่สาธารณะ หมู่ที่ 5 บ้านซับนกแก้ว ตำบลหนองน้ำใส [ 14 มิ.ย. 2560 ]317
8 ราคากลางโครงการขุดร่องระบายน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านหนองน้ำใส (เร่งด่วน) ตำบลหนองน้ำใส [ 23 พ.ค. 2560 ]293
9 ราคากลางโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ที่ 5 บ้านซับนกแก้ว ตำบลหนองน้ำใส [ 23 พ.ค. 2560 ]313
10 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านทางโค้ง ตำบลหนองน้ำใส [ 15 พ.ค. 2560 ]279
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9