องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nong-namsai.go.th
 
 
ราคากลาง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1 บ้านหนองเรือ ตำบลหนองน้ำใส [ 15 พ.ค. 2560 ]291
2 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล ม. 2 ตำบลหนองนำ้ใส [ 2 พ.ค. 2560 ]299
3 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล ม. 3 ตำบลหนองนำ้ใส [ 2 พ.ค. 2560 ]291
4 ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 10 บ้านเนินเหล่า ตำบลหนองน้ำใส [ 2 พ.ค. 2560 ]318
5 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล ม. 6 บ้านเนินสะอาด ตำบลหนองนำ้ใส [ 3 เม.ย. 2560 ]304
6 ราคากลางโครงการปรับปรุงที่สาธารณะ หมู่ที่ 5 บ้านซับนกแก้ว ตำบลหนองน้ำใส [ 6 มี.ค. 2560 ]301
7 โครงการก่อสร้างสนามกีฬาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านท่าพระจันทร์ ตำบลหนองน้ำใส [ 23 ก.พ. 2560 ]385
8 ราคากลางโครงการก่อสร้างฝายชะลอนำ้ ม 9 [ 28 ธ.ค. 2559 ]296
9 ราคากลางโครงการติดตั้งเครื่องปั๊มนำ้ ม 9 [ 28 ธ.ค. 2559 ]308
10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านซับเม็ก (ซับอ่างคำ) จากบ้านนางวิจิตรา – ถนนลาดยาง ตำบลหนองน้ำใส [ 16 ส.ค. 2559 ]340
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9