องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nong-namsai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ราคากลาง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองเรือ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองน้ำใส [ 1 มิ.ย. 2559 ]262
2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนคอนกรีต – บ้านนาย สมหมาย หมู่ที่ 6 ตำบลหนองน้ำใส [ 11 พ.ค. 2559 ]253
3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลหนองน้ำใส [ 4 พ.ค. 2559 ]237
4 โครงการก่อสร้างรั้วรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับนกแก้ว หมู่ที่ 5 บ้านซับนกแก้ว [ 4 พ.ค. 2559 ]267
5 ราคากลางโครงการก่อสร้างประปาแบบหอถังสูงทรงแซมเปญ ม. 10 ตำบลหนองนำ้ใส [ 12 ก.พ. 2559 ]254
6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่ 1 จากบ้านนายสิทธิชัย – บ้านนายอเนก ถามั่งมี สายที่ 2 จากบ้านนายบุญมี ลาชัย – บ้านนายนิคม ทองอาจ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองน้ำใส [ 30 พ.ย. 542 ]268
7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายบุญธรรม – บ้านนางคำ นาง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองน้ำใส [ 30 พ.ย. 542 ]258
8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายคำน้อย ถึงบ้าน นายชำนาญ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองน้ำใส [ 30 พ.ย. 542 ]236
9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากขอบสระประมง – สวนนาย ชำนาญ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองน้ำใส [ 30 พ.ย. 542 ]574
10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายพูลพิใส – สวนนายบุญ เพ็ง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองน้ำใส [ 30 พ.ย. 542 ]237
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9