องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nong-namsai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ราคากลาง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายเทียม – บ้านอรัญญา สมัยกุล หมู่ที่ 4 บ้านซับเม็ก ตำบลหนองน้ำใส [ 30 พ.ย. 542 ]270
2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ตำบลหนองน้ำใส [ 30 พ.ย. 542 ]234
3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากแยกหน้าสำนักสงฆ์ท่าพระจันทร์ – บ้านนางกรอง บัวแก้ว หมู่ที่ 9 บ้านท่าพระจันทร์ ตำบลหนองน้ำใส [ 30 พ.ย. 542 ]240
4 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง จากสวนนายประสิทธิ์ – ถึงสวนนายประทีป หมู่ที่ 9 ตำบลหนองน้ำใส [ 30 พ.ย. 542 ]241
5 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายที่ ๑ จากถนนลาดยางประปา – นานายอำพัน กลมงาม สายที่ 2 จากถนนลาดยางสระหนองบัวแดง – นานายฉลวย และสายที่ 3 จากบ้านสวนนายบุญเพ็ง – นานายทองอยู่ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองน้ำใส [ 30 พ.ย. 542 ]257
6 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซับนกแก้ว หมู่ที่ 5 ตำบล หนองน้ำใส บริเวณรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซับนกแก้ว [ 30 พ.ย. 542 ]291
7 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองน้ำใส หมู่ที่ 3 ตำบลหนองน้ำใส บริเวณรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองน้ำใส [ 30 พ.ย. 542 ]279
8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 สาย หมู่ที่ 2 ตำบล หนองน้ำใส [ 30 พ.ย. 542 ]237
9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนลาดยางข้างศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กหนองน้ำใส – ขอบสระประมง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองน้ำใส [ 30 พ.ย. 542 ]237
10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหน้าสำนักสงฆ์ซับอ่างคำ – บ้านนางวิจิตตรา หมู่ที่ 4 ตำบลหนองน้ำใส [ 30 พ.ย. 542 ]254
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9