องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nong-namsai.go.th
 
 
ราคากลาง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนลาดยางข้างศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กหนองน้ำใส – ขอบสระประมง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองน้ำใส [ 30 พ.ย. 542 ]300
2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหน้าสำนักสงฆ์ซับอ่างคำ – บ้านนางวิจิตตรา หมู่ที่ 4 ตำบลหนองน้ำใส [ 30 พ.ย. 542 ]324
3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางแต๋ว – บ้านนายสำลี ผลจันทรา หมู่ที่ 1 ตำบลหนองน้ำใส [ 30 พ.ย. 542 ]302
4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนคอนกรีตสระประมง – ถนนลาดยางทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลหนองน้ำใส [ 30 พ.ย. 542 ]311
5 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร จำนวน 2 สาย สายที่ ๑ จากหน้า บ้านนางเกศนี แก้วสี - ติดเขตซับอ่างคำ สายที่ 2 จากบ้านนายประนอม - ติดเขตช่องกุ่ม หมู่ที่ 5 ตำบลหนองน้ำใส [ 30 พ.ย. 542 ]334
6 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร จากคลองเดือนห้า – เขตพื้นที่หนอง หล่ม หมู่ที่ 6 ตำบลหนองน้ำใส [ 30 พ.ย. 542 ]319
7 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร จำนวน 2 สาย หมู่ที่ 7 ตำบลหนองน้ำใส [ 30 พ.ย. 542 ]325
8 โครงการก่อสร้างถนนดินเสริมลูกรังเพื่อการเกษตร จากสวนนายวินัย – สวนนาย แสง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองน้ำใส [ 30 พ.ย. 542 ]278
9 โครงการขุดลอกสระสาธารณะ ด้านหลังเมรุสำนักสงฆ์ท่าพระจันทร์ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองน้ำใส [ 30 พ.ย. 542 ]297
10 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร จำนวน 2 สาย สายที่ ๑ จากสวน ปาล์ม - สวนนายทองอาน ถาวรสุข สายที่ 2 จากสวนปาล์ม - สวนนายแสง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองน้ำใส [ 30 พ.ย. 542 ]314
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9