องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nong-namsai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ราคากลาง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางแต๋ว – บ้านนายสำลี ผลจันทรา หมู่ที่ 1 ตำบลหนองน้ำใส [ 30 พ.ย. 542 ]247
2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนคอนกรีตสระประมง – ถนนลาดยางทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลหนองน้ำใส [ 30 พ.ย. 542 ]252
3 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร จำนวน 2 สาย สายที่ ๑ จากหน้า บ้านนางเกศนี แก้วสี - ติดเขตซับอ่างคำ สายที่ 2 จากบ้านนายประนอม - ติดเขตช่องกุ่ม หมู่ที่ 5 ตำบลหนองน้ำใส [ 30 พ.ย. 542 ]268
4 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร จากคลองเดือนห้า – เขตพื้นที่หนอง หล่ม หมู่ที่ 6 ตำบลหนองน้ำใส [ 30 พ.ย. 542 ]264
5 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร จำนวน 2 สาย หมู่ที่ 7 ตำบลหนองน้ำใส [ 30 พ.ย. 542 ]270
6 โครงการก่อสร้างถนนดินเสริมลูกรังเพื่อการเกษตร จากสวนนายวินัย – สวนนาย แสง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองน้ำใส [ 30 พ.ย. 542 ]222
7 โครงการขุดลอกสระสาธารณะ ด้านหลังเมรุสำนักสงฆ์ท่าพระจันทร์ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองน้ำใส [ 30 พ.ย. 542 ]240
8 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร จำนวน 2 สาย สายที่ ๑ จากสวน ปาล์ม - สวนนายทองอาน ถาวรสุข สายที่ 2 จากสวนปาล์ม - สวนนายแสง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองน้ำใส [ 30 พ.ย. 542 ]254
9 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร จำนวน 4 สาย หมู่ที่ 10 ตำบล หนองน้ำใส [ 30 พ.ย. 542 ]247
10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านซับนกแก้ว ตำบลหนอง น้ำใส จากข้างเมรุวัดซับนกแก้ว – เขตตำบลช่องกุ่ม [ 30 พ.ย. 542 ]273
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9