องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nong-namsai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส เข้าร่วมประชุมประจำเดือนตุลาคม 2562


วันที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายบัณฑิต ผลาหาญ ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารสวนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ประชุมพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส เข้าร่วมประชุมประจำเดือนตุลาคม 2562 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆ