องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nong-namsai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการอบต.เคลื่อนที่่ประจำปีงบประมาณ 2562


วันที่่่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายณัฎฐพงษ์ พัฒนรัฐ นายอำเภอวัฒนานคร ได้เป็นประธานพิธีเปิดงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ซึ่งได้จัดกิจกรรม โครงการอบต.เคลื่อนที่่ประจำปีงบประมาณ 2562 ร่วมกับ อำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่่ ณ ศาลากลางบ้านหมู่ที่่ 1 บ้านหนองเรือ ตำบลหนองนำ้ใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เพื่อออกบริการประชาชน มีการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และประชาสัมพันธ์งานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส กองคลังให้บริการรับชำระภาษีท้องที่และภาษีอื่นๆ และการบริหารจากส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง