องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nong-namsai.go.th
 
 
 


คณะกรรมการพิจารณาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ร่วมประชุมเพื่อให้ความเห็นชอบร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ได้ดำเนินการเชิญ คณะกรรมการพิจารณาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ร่วมประชุมเพื่อให้ความเห็นชอบร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันที่่่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส