องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nong-namsai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประชุมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2562


วันที่่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางบุญประสพ อ่อนหวาน ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ได้เชิญคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประชุมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2562 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส