องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nong-namsai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร ช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2563


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ได้จัดกิจกรรม โครงการขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร ช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2563 ระหว่าง วันที่่่ 27 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563 ได้มีการตั้งด่านในพื้นที่่ จำนวน 3 จุดบริการ 1. บ้านซับนกแก้ว จุดบริการ ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรหนองหมากฝ้าย จุดตรวจที่่ 1 2. สามแยกป่าไม้หนองน้ำใส จุดตรวจที่่ 2 3. บ้านท่าพระจันทร์ จุดตรวจที่่ 3 ขอกราบขอบพระคุณทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น สถานีตำรวจภูธรหนองหมากฝ้าย กำนันตำบลหนองน้ำใส ผู้ใหญ่บ้านทุกท่าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส และผู้มี่ส่วนร่วมทุกคนที่ได้ช่วยกันดำเนินการป้องกันและอำนวยความสะดวก แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ได้สนับสนุนน้ำดื่ม กาแฟ ให้กับทุกจุดบริการ และขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนอาหาร เครื่องดื่มสำหรับจุดบริการในครั้งนี้