องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nong-namsai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”ประจำปี 2563


วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ได้จัดกิจกรรม โครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”ประจำปี 2563 ณ วัดรัตนสุวรรณาราม (วัดซับนกแก้ว) หมู่ที่ 5 บ้านซับนกแก้ว ตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว นายณัฏฐพงษ์ พัฒนรัฐ นายอำเภอวัฒนานคร มอบหมายให้นายปิติพัฒน์ ทรัพย์เชาว์กูล ปลัดอาวุโส เป็นประธานเปิดโครงการ " โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส นายบัณฑิต ผลาหาญ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส เป็นผู้ดำเนินโครงการ และ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ประชาชนจิตอาสา ข้าราชการทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คณะครูและนักเรียน จำนวน 150 คน ร่วมกันทำกิจกรรมในครั้งนี้