องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nong-namsai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


นายบัณฑิต ผลาหาญ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส และพนักงานเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ได้ลงพื้นที่ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการต


วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.30 - 20.30 น. นายบัณฑิต ผลาหาญ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส   และพนักงานเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ได้ลงพื้นที่ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการตราข้อบัญญัติตำบล ประจำปี งบประมาณ 2563  ประชากร ของหมู่ที่ 6 บ้านเนินสะอาด  ประชากร ของหมู่ที่ 9  บ้านท่าพระจันทร์  ลงพื้นที่ร่วมรับฟัง ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านเนินสะอาด ที่ 6  บ้านเนินสะอาด ตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว