องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nong-namsai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


นายบัณฑิต ผลาหาญ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส และพนักงานเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ได้ลงพื้นที่ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการตรา


วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.30 - 20.30 น. นายบัณฑิต ผลาหาญ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส และพนักงานเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ได้ลงพื้นที่ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการตราข้อบัญญัติตำบล ประจำปี งบประมาณ 2563 ประชากร ของหมู่ที่ 1บ้านหนองเรือ และ ประชากร ของหมู่ที่ 10 บ้านเนินเหล่า โดยลงพื้นที่ร่วมรับฟัง ณ ศาลากลางหมู่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 1 บ้านหนองเรือ ตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว