องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nong-namsai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


นายบัณฑิต ผลาหาญ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส และพนักงานเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการตราข้อบัญญัต


วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.30 - 20.30 น. นายบัณฑิต ผลาหาญ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส และพนักงานเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการตราข้อบัญญัติตำบล ประจำปี งบประมาณ 2563 ประชากร ของหมู่ที่ 4 บ้านซับเม็ก ประชากร ของหมู่ที่ 5 บ้านซับนกแก้ว และ ประชากรหมู่ที่ 7 บ้านซับน้ำบุ้น โดยลงพื้นที่ร่วมรับฟัง หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส หมู่ที่ 4 บ้านซับเม็ก ตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว