องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nong-namsai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการอบรมและศึกษาดูงานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาอาชีพ ให้แก่ผู้นำชุมชนราษฎรในตำบลหนองน้ำใส และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนำ้ใส ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2563


วันที่่ 28 - 31 มกราคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส จัดโครงการอบรมและศึกษาดูงานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาอาชีพ ให้แก่ผู้นำชุมชนราษฎรในตำบลหนองน้ำใส และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนำ้ใส ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2563