องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nong-namsai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


วันที่่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. นายบัณฑิต ผลาหาญ ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ประชุมหาหรือข้อราชการกับ พนักงานเจ้าหน้า


วันที่่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. นายบัณฑิต ผลาหาญ ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ประชุมหาหรือข้อราชการกับ พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส