องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nong-namsai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ปลูกต้นดอกเข็ม เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ บริเวณทางขึ้นหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส เพื่อสร้างความร่มรื่น และสวยงาม


วันที่่่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายอุดม พรมทิพย์ ประะสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส นายบัณฑิต ผลาหาญ ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส และพนักงานเจ้าหน้าที่่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ได้ร่วมกันปลูกต้นดอกเข็ม เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ บริเวณทางขึ้นหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส เพื่อสร้างความร่มรื่น และสวยงาม