องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nong-namsai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


นายอุดม พรหมทิพย์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ได้เป็นประธานเปิดการประชุม สภาสมัยสามัญ สมัยที่่ 1 ครั้งที่่ 1ประจำปี 2563


นายอุดม พรหมทิพย์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ได้เป็นประธานเปิดการประชุม สภาสมัยสามัญ สมัยที่่ 1 ครั้งที่่ 1ประจำปี 2563 ในวันศูกร์ ที่่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส