องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nong-namsai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาตำบลหนองน้ำใส ได้ร่วมกันทำกิจกรรม "เราทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์" ในวันที่่่่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ รร.บ้านใหม่ศรีจำป


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาตำบลหนองน้ำใส ได้ร่วมกันทำกิจกรรม "เราทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์" ในวันที่่่่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ รร.บ้านใหม่ศรีจำปาทอง และวัดบ้านใหม่ศรีจำปา ตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว จัดทำโดยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับกองพลทหารราบที่่ 2 รักษาพระองค์ กองกำลังบูรพา และหน่วยทหารในพื้นที่่่