องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nong-namsai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


17 เมษายน 2563 เจ้าหน้าที่่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ได้ออกดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


17 เมษายน 2563 เจ้าหน้าที่่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ได้ออกดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับนกแก้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองน้ำใส โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซับนกแก้ว ตลอดจนร้านค้า และแหล่งชุมชนที่เป็นจุดเสี่ยง ให้แก่ หมู่ที่่ 4 หมู่ที่่ 5 หมู่ที่่ 7 ตำบลหนองน้ำใส **ขอบคุณทีมงานทุกๆท่านที่ทำเพื่อตำบลของเรา ** ด้วยความห่วงใยจาก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส