องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nong-namsai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และ การจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ในวันที่่ 13 มีนาคม 2563


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และ การจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ในวันที่่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส