องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nong-namsai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ได้ดำเนินการจัดประชุมการจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ตำบลหนองน้ำใส ในวันที่ 17 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น.


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ได้ดำเนินการจัดประชุมการจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ตำบลหนองน้ำใส ในวันที่ 17 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส โดยมีนายบัณฑิต ผลาหาญ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส กำนันตำบลหนองน้ำใส ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกแห่งในตำบลหนองน้ำใส ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองน้ำใส ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซับนกแก้ว ตลอดเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ได้ร่วมกันประชุมในการวางแผนมาตรการกลวิธีในการควบคุมป้องกันโรคติดต่อ เพื่อป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ที่เกิดขึ้นในขณะนี้