องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nong-namsai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


การป้องกันการแพร่เชื้อ COVID -19 โดยให้ผู้ซื้อ - ผู้ขาย สวมหน้ากากอนามัย และรักษาระยะห่าง และดำเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัด


25 - 26 พฤษภาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ร่วมกับปลัดอำเภอวัฒนานคร กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซับนกแก้ว เจ้าหน้าที่่่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองน้ำใส ได้ออกบูรณาการร่วมให้คำปรึกษาแนะนำประชาสัมพันธ์ร้านค้าตลาดนัดชุมชนบ้านซับนกแก้ว และร้านค้าในเขตตำบลหนองน้ำใส และลงพืั้นที่่ ร้านค้าและจุดเสี่ยง หมู่ที่่ 1 -10 ตำบลหนองน้ำใส ในการให้ความรู้แนะนำในการป้องกันการแพร่เชื้อ COVID -19 โดยให้ผู้ซื้อ - ผู้ขาย สวมหน้ากากอนามัย และรักษาระยะห่าง และดำเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัด