องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nong-namsai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


การตรวจการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA)


วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ได้รับการตรวจการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2563 จากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส  จังหวัดสระแก้ว