องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nong-namsai.go.th
 
 
 


ลงพื้นที่สำรวจความต้องการถังขยะ ม.1 และ ม.10 ณ ศาลากลางบ้าน ม.1


เจ้าหน้าที่ อบต.หนองน้ำใส ลงพื้นที่สำรวจความต้องการถังขยะหมู่ที่1และหมู่ที่ 10 ณ ศาลากลางบ้าน หมู่1 วันที่ 19 มกราคม 2564