องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nong-namsai.go.th
 
 
 


ลงพื้นที่สำรวจความต้องการถังขยะ ม.2 - ม.3 และ ม.8 ณ ศาลากลางบ้าน ม.2


เจ้าหน้าที่ อบต.หนองน้ำใส ได้ลงพื้นที่สำรวจความต้องการถังขยะ ม.2 ม.3 และ ม.8 ณ ศาลากลางบ้านหมู่ที่ 2 วันที่ 20 มกราคม 2564