องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nong-namsai.go.th
 
 
 


ลงพื่้นที่ มอบเงินช่วยเหลือ นายสงวน ประจำภพ บ้านที่ถูกเพลิงไหม้ เลขที่่ 90 หมู่ที่ 5 บ้านซับนกแก้ว


วันที่่ 23 มีนาคม 2564 นายบัณฑิต  ผลาหาญ ผู้อำนวยการกองช่างรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใ พร้อมเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ได้ลงพื้นที่่ มอบเงินช่วยเหลือขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส  จำนวน 49,500 บาท และมอบถุงยังชีพ ให้ นางมยุรี ประจำภพ ชาวบ้านทีประสบเพลิงไหม้บ้านเลขที่่ 90 หมู่ที่่ 5 บ้านซับนกแก้ว ตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ที่โดยเพลิงไหม้บ้าน วันที่่ 8 มีนาคม 2564