องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nong-namsai.go.th
 
 
 


ต้อนรับรัฐมนตีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ณ โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์


วันที่่่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายบัณฑิต ผลาหาญ ผู้อำนวยการกองช่างรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ได้ร่วมต้อนรับ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ณ โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ จังหวัดสระแก้ว