องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nong-namsai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หนังสือ ขอเชิญประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่่ 1 ครั้งที่่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 18 ส.ค. 2563 ]7
2 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส สมัยสามัญ สมัยที่่่ 2 ครั้งที่่่ 1 ครั้งที่่ 2 ประจำปี 2563 ลงวันที่่่ 13 พฤษภาคม 2563 ประกาศณ วันที่่่ 20 พฤษภาคม 2563 [ 20 พ.ค. 2563 ]12
3 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส สมัยสามัญ สมัยที่่ 1 ครั้งที่่่ 1 ประจำปี 2563 ลงวันที่่่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศ ณ วันที่่่ 10 เมษายน 2563 [ 10 เม.ย. 2563 ]12
4 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส สมัยสามัญ ครั้งที่่่ 4 ประจำปี 2562 ลงวันที่่่ 25 ธันวาคม 2562 [ 25 ธ.ค. 2562 ]12
5 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส สมัยวิสามัญ สมัยที่่่่ 4 ครั้งที่่่ 1 ประจำปี 2562 ลงวันที่่่ 17 ตุลาคม 2562 [ 17 ต.ค. 2562 ]0
6 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส สมัยวิสามัญ ครั้งที่่่ 4 ครั้งที่่ 1 ประจำปี 2562 ลงวันที่่่ 17 ตุลาคม2562 [ 17 ต.ค. 2562 ]12
7 ขอเชิญประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 10 ต.ค. 2562 ]77
8 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส สมัยวิสามัญ สมัยที่่่ 3 ครั้งที่่่ 1 ประจำปี 2562 ลงวันที่่่ 26 กันยายน 2562 [ 26 ก.ย. 2562 ]10
9 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส สมัยวิสามัญ ครั้งที่่่ 2 ครั้งที่่ 2 ประจำปี 2562 ลงวันที่่่ 6 กันยายน 2562 [ 6 ก.ย. 2562 ]10
10 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส สมัยวิสามัญ ครั้งที่่่ 2 ครั้งที่่่ 1 ประจำปี 2562 ลงวันที่่่ 28สิงหาคม 2562 [ 28 ส.ค. 2562 ]10
 
หน้า 1|2