องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nong-namsai.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส สมัยสามัญ ครั้งที่่่ 1 ครั้งที่่ 1 ประจำปี 2564 ลงวันที่่่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศ วันที่่่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 [ 17 ก.พ. 2564 ]10
2 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส สมัยสามัญ สมัยที่่่่ 4 ครั้งที่่่ 1 ประจำปี 2563 ลงวันที่่่ 29 ธันวาคม 2563 [ 12 ม.ค. 2564 ]10
3 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส สมัยวิสามัญ สมัยที่่่่ 3 ครั้งที่่่ 1 ประจำปี 2563 ลงวันที่่่ 26 ตุลาคม 2563 [ 6 พ.ย. 2563 ]10
4 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส สมัยวิสามัญ สมัยที่่่่ 2 ครั้งที่่่ 1 ประจำปี 2563 ลงวันที่่่ 29 กันยายน 2563 [ 5 ต.ค. 2563 ]10
5 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส สมัยวิสามัญ ครั้งที่่่ 1 ครั้งที่่ 2 ประจำปี 2563 ลงวันที่่่ 30 สิงหาคม 2563 [ 4 ก.ย. 2563 ]10
6 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส สมัยวิสามัญสมัยที่่ 1 ครั้งที่่่ 1 ประจำปี 2563 ลงวันที่่่ 31 สิงหาคม 2563 [ 31 ส.ค. 2563 ]10
7 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส สมัยสามัญสมัยที่่ 3 ครั้งที่่่ 1 ประจำปี 2563 ลงวันที่่่ 11 สิงหาคม 2563 [ 24 ส.ค. 2563 ]10
8 หนังสือ ขอเชิญประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่่ 1 ครั้งที่่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 18 ส.ค. 2563 ]10
9 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส สมัยสามัญ สมัยที่่่ 2 ครั้งที่่่ 1 ครั้งที่่ 2 ประจำปี 2563 ลงวันที่่่ 13 พฤษภาคม 2563 ประกาศณ วันที่่่ 20 พฤษภาคม 2563 [ 20 พ.ค. 2563 ]10
10 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส สมัยสามัญ สมัยที่่ 1 ครั้งที่่่ 1 ประจำปี 2563 ลงวันที่่่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศ ณ วันที่่่ 10 เมษายน 2563 [ 10 เม.ย. 2563 ]10
 
หน้า 1|2|3