องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nong-namsai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
การควบคุมภายใน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการควบคุมภายใน ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 16 ม.ค. 2563 ]58
2 หนังสือ อบต.ผ่านศึก ที่่ สก 75001 ทับ ว 01 ลว เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 2 ม.ค. 2563 ]49
3 หนังสือ สำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้วสาขา เรื่อง ขอความร่วมมือปิดประกาศ [ 25 ธ.ค. 2562 ]56
4 หนังสือ อำเภอวัฒนานคร ที่่ สก 0418.2 ทับ ว 1084 ลว 12 เรื่อง การจดทะเบียนนิติบุคคลผู้ประกอบพิธีฮัจย์ [ 12 ธ.ค. 2562 ]55
5 รายงานการติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนการควบคุมภายใน [ 13 ธ.ค. 2561 ]121
6 ควบคุมภายในกองการศึกษา [ 27 พ.ย. 2560 ]197
7 ควบคุมภายในกองช่าง [ 27 พ.ย. 2560 ]212
8 ควบคุมภายใน-ภาพรวม [ 27 พ.ย. 2560 ]208
9 ควบคุมภายในกองคลัง [ 27 พ.ย. 2560 ]223
10 ควบคุมภายในสำนักปลัด [ 30 ต.ค. 2560 ]220