องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nong-namsai.go.th
 
 
การควบคุมภายใน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ รายงานการติดตามประเมินปผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 ก.พ. 2564 ]10
2 รายงานการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการควบคุมภายใน ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 16 ม.ค. 2563 ]10
3 หนังสือ อบต.ผ่านศึก ที่่ สก 75001 ทับ ว 01 ลว เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 2 ม.ค. 2563 ]11
4 หนังสือ สำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้วสาขา เรื่อง ขอความร่วมมือปิดประกาศ [ 25 ธ.ค. 2562 ]10
5 หนังสือ อำเภอวัฒนานคร ที่่ สก 0418.2 ทับ ว 1084 ลว 12 เรื่อง การจดทะเบียนนิติบุคคลผู้ประกอบพิธีฮัจย์ [ 12 ธ.ค. 2562 ]10
6 รายงานการติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนการควบคุมภายใน [ 13 ธ.ค. 2561 ]10
7 ควบคุมภายในกองการศึกษา [ 27 พ.ย. 2560 ]10
8 ควบคุมภายในกองช่าง [ 27 พ.ย. 2560 ]10
9 ควบคุมภายใน-ภาพรวม [ 27 พ.ย. 2560 ]10
10 ควบคุมภายในกองคลัง [ 27 พ.ย. 2560 ]11
 
หน้า 1|2