องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nong-namsai.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานประจำงบประมาณ 2562 [ 2 ก.ค. 2562 ]10
2 รายงานผลดำเนินงานโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานประจำงบประมาณ 2562 [ 2 ก.ค. 2562 ]10
3 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 [ 29 มิ.ย. 2562 ]10
4 โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล หนองน้ำใสผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2561 [ 20 มิ.ย. 2562 ]10
5 โครงการฝึกอบรม “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน” (Human potential Development for Increasing Effective Work) [ 20 มิ.ย. 2562 ]10
6 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 20 มิ.ย. 2562 ]10
7 โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 4 ม.ค. 2562 ]10
8 โครงการฝึกอบรม การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน [ 3 ต.ค. 2561 ]10