องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nong-namsai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ประมวลจริยธรรม
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงาน โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 20 มิ.ย. 2562 ]81
2 ประมวลมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม ของพนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง ข้าราชการท้องถิ่นผ่ายบริหาร ข้าราชการท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น ประจำปี งบประมาณ 2561 [ 20 มิ.ย. 2562 ]79
3 ประกาศ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม [ 28 ธ.ค. 2561 ]69
4 มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ และพนักงานจ้าง ขององค์การส่วนตำบลหนองน้ำใส ประจำปี งบประมาณ 2562 [ 26 ธ.ค. 2561 ]75
5 มาตรฐานการใช้ดุลพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 26 ธ.ค. 2561 ]56
6 ประมวลจริยธรรมอบต.หนองน้ำใส [ 10 ต.ค. 2561 ]142
7 ประกาศ เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี [ 28 ธ.ค. 2560 ]69
8 มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส [ 5 ม.ค. 2560 ]72